Nowa Grupa Balinta

Zapraszamy lekarzy i lekarzy dentystów do uczestnictwa w Grupie Balinta. W Katedrze Psychoterapii CM UJ przy ulicy Lenartowicza 14 w Krakowie rusza nowa Grupa Balinta prowadzona przez psychologa z uprawnieniami do prowadzenia grup Balinta,  panią mgr Jolantę Jocz Grupa pomaga zrozumieć przeżycia wynikające z kontaktu lekarza z pacjentem i odbarcza od nadmiaru emocji powstających w  … Czytaj dalej

Komunikat i życzenia

Drogie Koleżanki i Koledzy, z ogromnym żalem informuję, że Spotkanie Opłatkowe – tak cenione i z radością przeżywane przez nas, a dla niektórych z nas będące namiastką Świąt – w tym roku również nie odbędzie się. Mam nadzieję że będzie to już ostatni raz. Pięknych Świąt Bożego Narodzenia, wypełnionych radością, nadzieją, i wspólnie śpiewanych i … Czytaj dalej

Uchwała Nr 189/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 189/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 15 grudnia 2021 roku   w sprawie przekazania kwoty odpisu na rzecz Fundacji Lekarze Lekarzom Na podstawie art. 25 pkt. 4 w zw. z art. 5 pkt. 19 i 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2021, poz. 1342 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 186/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 186/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 15 grudnia 2021 roku   w sprawie zatwierdzenia terminu posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2022 Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2021, poz. 1342 – t.j.) w zw. z art. 14hb … Czytaj dalej

Uchwała Nr 185/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 185/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 września 2021 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 184/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 184/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 września 2021 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna