XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 26-27 czerwca 2020 r.

Poniżej znajdą Państwo materiały na XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie który odbędzie się w dniach 26-27 czerwca 2020 r. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tzn. że głosowanie odbędzie się w formie zdalnej.