biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Zasiłek z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 12/ORL/VII/2017Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. Regulaminwypłacania jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka przez lekarza członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie § 1 Zasiłek, o którym mowa w regulaminie, przysługuje lekarzowi i lekarzowi dentyście, członkowi Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (zwanego dalej … Czytaj dalej

Gloria Medicinae dla lekarzy naszej Izby

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Robert Stępień, jako pierwszy lekarz dentysta w Polsce, został uhonorowany medalem Gloria Medicinae – najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Polskie Towarzystwo Lekarskie. W gronie tegorocznych laureatów znaleźli się także dr Jerzy Friediger, wieloletni prezes, a obecnie skarbnik krakowskiej ORL, oraz lekarz internista dr Eugeniusz Muciek z Gorlic, także członek Okręgowej Izby Lekarskiej … Czytaj dalej

E-recepta – W jaki sposób podłączyć się do e-recepty

Od 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie obowiązek wystawiania recept w formie elektronicznej,  tzw. e-recepta. Forma papierowa będzie obowiązywała tylko w kilku przypadkach, m.in. receptę pro auctore będziemy wystawiać TYLKO w formie papierowej (do 2025 r.). W celu przygotowania się do wystawiania e-recepty należy pokonać kilka procedur: Należy zarejestrować się w “Rejestrze Podmiotów Wykonujących … Czytaj dalej

Szkolenia ułatwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w podmiotach leczniczych

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach projektu „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” zaprasza na szkolenia. Zakres zaplanowanych bezpłatnych szkoleń obejmuje: zapoznanie uczestników z gotowymi rozwiązaniami i narzędziami wdrażanymi w ramach zaawansowanego procesu informatyzacji … Czytaj dalej

Uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego – lekarze z obywatelstwem polskim i pozostałych państw UE

Zasady uzyskania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego dla lekarzy z obywatelstwem polskim lub innego państwa UE Etap 1 – uzyskanie prawa wykonywania zawodu Opis procedury Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego. Wymagane dokumenty 1.”Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie … Czytaj dalej

Uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego – lekarze cudzoziemcy

Zasady uzyskania Prawa Wykonywania Zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego dla lekarzy cudzoziemców Najpierw jest przyznawane prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, a następnie wystawiane jest skierowanie na odbycie stażu podyplomowego. E T A P  1.  prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego Opis procedury   Na wniosek osoby, nie będącej obywatelem … Czytaj dalej

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej – po stażu podyplomowym i egzaminie LEK/LDEK

Zasady uzyskania Prawa Wykonywania Zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 277, poz. 1634 z 2011 z późn. zm.) Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) … Czytaj dalej