Szpital Uniwersytecki Kraków szkolenie dla lekarzy

Szpital Uniwersytecki w Krakowie rozpoczął rekrutację na szkolenie umożliwiające uzyskanie kwalifikacji z Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w ramach Projektu „Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez edukację kadr systemu ochrony zdrowia” nr POWR.05.04.00-00-0175/19. Pełne informację dostępne są na stronie internetowej: https://www.su.krakow.pl/kariera/szkolenia-kursy Szkolenie w całości finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. … Czytaj dalej

EDM od 1 lipca br

Koleżanki i Koledzy, od 1 lipca br. wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą zobowiązane będą zapewnić możliwość dokonywania wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej.  Więcej szczegółów na ten temat przesyłam w informacji z załącznika z prośbą o jak najszersze jej rozpowszechnienie. Niezależnie od powyższego, OIL w Krakowie jak i NIL skierowały do Ministerstwa Zdrowia apel o … Czytaj dalej

Recepty – 1 lipca – zmiany druków

Do końca czerwca 2021 r. istnieje możliwość stosowania dotychczasowych druków recept. Od 1 lipca 2021 r. dopuszczalne jest stosowanie druków według wzoru określonego załącznikiem nr 6 do rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. z 2020 r. poz. 2424). Nowy wzór recepty w postaci papierowej nie przewiduje rubryki Oddział Wojewódzki NFZ. link do … Czytaj dalej

Kasy fiskalne

Lekarze i lekarze dentyści świadczący usługi w zakresie opieki medycznej obowiązani będą posiadać kasy fiskalne on-line, które zastąpią dotychczasowe kasy fiskalne (kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii). Termin wymiany kas fiskalnych określa przepis §1 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących … Czytaj dalej

Powrót Seniorów do…

Drogie Koleżanki i Koledzy. Po 15 miesiącach izolacji wracamy do tzw. Normalności, choć nie do końca, bo gdzieś z tyłu głowy wciąż istnieje obawa nawrotu (oby nie) nowego rzutu pandemii. Nasze pierwsze radosne spotkanie postanowiliśmy spędzić w plenerze na tzw. Majówce. Przypominam ”majówka” jest to bardzo ulubiona przez Seniorów impreza, corocznie organizowana i fundowana przez … Czytaj dalej

Bezpłatne szkolenie HTA – zaproszenie

Szanowni Państwo Prometriq Akademia Zarządzania w oparciu o umowę z firmą Asseco Data Systems S.A. zaprasza pracowników podmiotów medycznych na bezpłatne szkolenie Wstęp do HB-HTA (Hospital Based Health Technology Assessment). Szkolenia realizowane są w formie webinarowej na platformie Webex. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej z indywidualnym zabezpieczeniem. Szkolenie kończy się zaliczeniem w formie … Czytaj dalej

Konkurs o nagrodę Amicus Hominum i Kryształy Soli 2021

Konkurs o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”, edycja 2021 oraz konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych „Kryształy Soli”, edycja 2021. Artykuł https://www.malopolska.pl/aktualnosci/wspolpraca/projekt-malopolska-szuka-dobroczyncow-i-najlepszych-organizacji-pozarzadowych Linki do konkursów: ·         Nagroda Amicus Hominum https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/wspolpraca/amicus-hominum   ·         Nagroda Kryształy Soli https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/wspolpraca/krysztaly-soli

Bezpłatne szkolenie Wstęp do HB-HTA

Szanowni Państwo Prometriq Akademia Zarządzania w oparciu o umowę z firmą Asseco Data Systems S.A. zaprasza pracowników podmiotów medycznych na bezpłatne szkolenie Wstęp do HB-HTA (Hospital Based Health Technology Assessment). Szkolenia realizowane są w formie webinarowej na platformie Webex. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej z indywidualnym zabezpieczeniem. Szkolenie kończy się zaliczeniem w formie … Czytaj dalej

Podkarpacka Liga Kolarska w Formule XC

Przemyskie Towarzystwo Cyklistów zaprasza na zawody Podkarpackiej Ligi Kolarskiej. Przewidziane zostały osobne nagrody w kategorii Lekarze. Terminy i zapisy znajdziecie Państwo na stronie internetowej Organizatora: https://competitions.timekeeper.pl/competitions/67?fbclid=IwAR0xDBT-dpUTSMZxlNUUk2DyByN_uBJ8WSD9VcG9IS-64X2QYq5sf1qz80E