biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Problemy codziennej pracy w związku z COVID-19

Szanowni Państwo, w związku z licznymi problemami w pracy lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie pandemii koronawirusa, uruchamiamy specjalny formularz umożliwiający zgłaszanie uwag z tym związanych.  Zachęcamy do przesyłania opinii na temat codziennych problemów również w kontaktach z instytucjami odpowiedzialnymi takimi jak np. Sanepid.

Jubileuszowa Konferencja Naukowa poświęcona 30-leciu Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie

Szanowni Państwo, mamy zaszczyt poinformować, że Jubileuszowa Konferencja Naukowa poświęcona 30-leciu Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie odbędzie się w dniach 13-16 maja 2021 roku. Terminy rejestracji oraz nadsyłania streszczeń referatów/wystąpień, które chcielibyście zaprezentować podczas Konferencji w Wilnie, ogłosimy wkrótce. Dalsze komunikaty podawane będą na stronie www.psml.lt. Więcej informacji można uzyskać pod mailem psml@info.lt. Zarząd Polskiego … Czytaj dalej

Aktualne wytyczne CDC dotyczące izolacji

Czas trwania izolacji i środki ostrożności W przypadku większości osób z chorobą COVID-19 izolację i środkiostrożności można przerwać 10 dni po wystąpieniu objawów i ustąpieniugorączki na co najmniej 24 godziny, bez stosowania lekówobniżających gorączkę i z poprawą innych objawów. Ograniczona liczba osób z ciężką chorobą może wytworzyć wirusa zdolnegodo replikacji powyżej 10 dni, co może … Czytaj dalej

Turniej szachowy

Szanowni Państwo, Uprzejmie przypominam o możliwości zgłoszenia kandydatur do turnieju szachowego o Puchar Dziekana Krakowskiej Izby Adwokackiej 29.08.2020r. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną na adres: fryderyka.kulesza@adwokatura.krakow.pl do dnia 27.08.2020r.W zgłoszeniu podajemy imię i nazwisko gracza, rok urodzenia, wykonywany zawód, opcjonalnie kategoria szachowa. zapraszamy serdecznie do udziału w turnieju Komunikat Turniejowy (kliknij…) z up. adw. … Czytaj dalej

Komunikat

Na stronie internetowej WSSE w Krakowie w zakładce DZIAŁANIA-NADZÓR SANITARNY -HIGIENA RADIACYJNA znajduje się zmodyfikowany wzór wniosku o wydanie zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego, który uwzględnia użytkowanie aparatu rtg  poza medyczną pracownia rentgenowską. https://wsse.krakow.pl/page/category/wsse/obszary-dzialan/nadzor-sanitarny/promieniowanie/

Świadczenia telemedyczne – wytyczne

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi świadczeń telemedycznch Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia wytycznych dla udzielania świadczeń telemedycznych wraz z rekomendacją ich stosowania przez lekarzy i lekarzy dentystów w ramach wykonywanego zawodu. Wytyczne składają się z trzech dokumentów: Wytyczne dla udzielania świadczeń telemedycznych Wytyczne świadczenia telemedycznego uwzględniające aspekty etyczne 10 kroków wizyty telemedycznej Poniżej znajduje … Czytaj dalej

Apel w sprawie szczepień przeciwko grypie

Apel Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zachęcenia Lekarzy do szczepień przeciwko grypie Drodzy Koleżanki i Koledzy Szanowni Lekarze Seniorzy Członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Przyszedł czas próby – zmagamy się z nieznaną dotąd epidemią. Każdego dnia troszczymy się o zdrowie i życie naszych pacjentów, ale … Czytaj dalej

Prezes Robert Stępień – Komentarz – Centralizacja Narodowego Funduszu Zdrowia

Nie można nam zarzucić, żeśmy jako Okręgowa Izba Lekarska rozpieszczali Narodowy Fundusz Zdrowia. Wręcz przeciwnie, nie szczędziliśmy cierpkich uwag. Krytykowaliśmy biurokrację, kary nakładane na lekarzy, małą elastyczność w podziale środków, wreszcie nadmiernie scentralizowany system zarządzania NFZ, nie pozwalający oddziałom Funduszu na dostosowanie się w pełni do specyfiki poszczególnych regionów. I oto doczekaliśmy się w rządowym … Czytaj dalej

Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 r.ż. – Konkurs ofert

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że w oparciu o uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”, która została podjęta przez Radę Miasta Krakowa w dniu 30 stycznia 2019 r., Prezydent Miasta Krakowa ogłosił konkurs ofert na realizację w 2020 roku programu polityki zdrowotnej pn.: „Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 r.ż. … Czytaj dalej