twittr_btn_oilkrk

biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Problemy codziennej pracy w związku z COVID-19

Szanowni Państwo, w związku z licznymi problemami w pracy lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie pandemii koronawirusa, uruchamiamy specjalny formularz umożliwiający zgłaszanie uwag z tym związanych.  Zachęcamy do przesyłania opinii na temat codziennych problemów również w kontaktach z instytucjami odpowiedzialnymi takimi jak np. Sanepid.

Jubileuszowa Konferencja Naukowa poświęcona 30-leciu Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie

Szanowni Państwo, mamy zaszczyt poinformować, że Jubileuszowa Konferencja Naukowa poświęcona 30-leciu Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie odbędzie się w dniach 13-16 maja 2021 roku. Terminy rejestracji oraz nadsyłania streszczeń referatów/wystąpień, które chcielibyście zaprezentować podczas Konferencji w Wilnie, ogłosimy wkrótce. Dalsze komunikaty podawane będą na stronie www.psml.lt. Więcej informacji można uzyskać pod mailem psml@info.lt. Zarząd Polskiego … Czytaj dalej

Wrześniowe szkolenie z orzecznictwa, bioetyki i prawa medycznego

Szanowni Państwo, jeszcze raz przypominamy o zmianie terminu szkolenia wrześniowego  z zakresu orzecznictwa, bioetyki i prawa medycznego na 16-26 września b.r.Do wszystkich  lekarzy zapisanych na w.w. termin zostaną przesłane linki, które umożliwią bezpośrednią transmisje  wykładów zgodnie z programem, który zostanie do Państwa wysłany oraz umieszczony na stronie internetowej Izby w zakładce – kursy dla stażystów. Umieścimy … Czytaj dalej

ODBIÓR DOKUMENTÓW NA STAŻ PODYPLOMOWY

Uprzejmie informujemy, że – odbiór praw wykonywania zawodu  w celu odbycia stażu podyplomowego rozpocznie się od 7 września b.r. ( poniedziałek) w godzinach   9.30-14.30 w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, ul. Krupnicza 11A. Ze względu na obostrzenia oraz konieczność utrzymania dystansu społecznego   odbiór dokumentów będzie się odbywał w następującym porządku alfabetycznym: 7 września  zapraszamy … Czytaj dalej

Aktualne wytyczne CDC dotyczące izolacji

Czas trwania izolacji i środki ostrożności W przypadku większości osób z chorobą COVID-19 izolację i środkiostrożności można przerwać 10 dni po wystąpieniu objawów i ustąpieniugorączki na co najmniej 24 godziny, bez stosowania lekówobniżających gorączkę i z poprawą innych objawów. Ograniczona liczba osób z ciężką chorobą może wytworzyć wirusa zdolnegodo replikacji powyżej 10 dni, co może … Czytaj dalej

Turniej szachowy

Szanowni Państwo, Uprzejmie przypominam o możliwości zgłoszenia kandydatur do turnieju szachowego o Puchar Dziekana Krakowskiej Izby Adwokackiej 29.08.2020r. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną na adres: fryderyka.kulesza@adwokatura.krakow.pl do dnia 27.08.2020r.W zgłoszeniu podajemy imię i nazwisko gracza, rok urodzenia, wykonywany zawód, opcjonalnie kategoria szachowa. zapraszamy serdecznie do udziału w turnieju Komunikat Turniejowy (kliknij…) z up. adw. … Czytaj dalej

Komunikat

Na stronie internetowej WSSE w Krakowie w zakładce DZIAŁANIA-NADZÓR SANITARNY -HIGIENA RADIACYJNA znajduje się zmodyfikowany wzór wniosku o wydanie zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego, który uwzględnia użytkowanie aparatu rtg  poza medyczną pracownia rentgenowską. https://wsse.krakow.pl/page/category/wsse/obszary-dzialan/nadzor-sanitarny/promieniowanie/

Świadczenia telemedyczne – wytyczne

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi świadczeń telemedycznch Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia wytycznych dla udzielania świadczeń telemedycznych wraz z rekomendacją ich stosowania przez lekarzy i lekarzy dentystów w ramach wykonywanego zawodu. Wytyczne składają się z trzech dokumentów: Wytyczne dla udzielania świadczeń telemedycznych Wytyczne świadczenia telemedycznego uwzględniające aspekty etyczne 10 kroków wizyty telemedycznej Poniżej znajduje … Czytaj dalej

Apel w sprawie szczepień przeciwko grypie

Apel Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zachęcenia Lekarzy do szczepień przeciwko grypie Drodzy Koleżanki i Koledzy Szanowni Lekarze Seniorzy Członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Przyszedł czas próby – zmagamy się z nieznaną dotąd epidemią. Każdego dnia troszczymy się o zdrowie i życie naszych pacjentów, ale … Czytaj dalej