biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Zapraszamy na wycieczki

Klub Lekarza Seniora przy OIL w Krakowie serdecznie zaprasza na wycieczki z cyklu “Piękna Nasza Polska Cała” planowane w 2020 r.: 1. “Śląsk Cieszyński” 24.04 – 25.04 2. “Puszcza Kozienicka i Radom” 15.05 – 16.05 3. “Ponidzie” 06.06 4. “Warmia i Mazury” 24.06 – 28.06 5. “Dolina środkowej Pilicy” 10.09 – 12.09 6. “Sądecczyzna” 17.10 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 16/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 16/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie dofinansowania obchodów 50-lecia uzyskania Absolutorium Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Krakowie Na podstawie art. 5 pkt 13 i 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 15/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 15/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie objęcia Patronatem i wsparcia misji humanitarnej do Kamerunu Na podstawie art. 5 pkt. 13, 21 i 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 14/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 14/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie delegowania kandydata na przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do Międzydyscyplinarnego Komitetu Urologii Dziecięcej Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS) Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy … Czytaj dalej

Uchwała Nr 13/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 13/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie delegowania przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej do Rady Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 2190 tj.) w zw. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 12/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 12/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego od dnia 1 marca 2020 r. Na podstawie art. 15 ust. 6a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 11/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 11/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie czynności medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez (ochrona danych) Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2019 poz.537 t.j.) w … Czytaj dalej

Uchwała Nr 94/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 94/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 79/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej              w Krakowie z dnia  18 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia terminu XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 25 pkt. 10 … Czytaj dalej

Stanowisko

Stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie poparcia działań środowiska dentystów, zmierzających do dostosowania warunków umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych do aktualnych kosztów realizacji tych umów Na podstawie § 18 pkt 2 regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, … Czytaj dalej

Uchwała Nr 93/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 93/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały ORL nr 11/ORL/VII/2017 w sprawie utworzenia Funduszu Jubileuszowego dla lekarzy i lekarzy dentystów – seniorów członków OIL w Krakowie Na podstawie art. 25 pkt 3 i pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 13 i 23 … Czytaj dalej