biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Zalecenia GIS dla pracowników ochrony zdrowia ws. nowego koronawirusa

Zalecenia GIS dla pracowników ochrony zdrowia ws. nowego koronawirusa Główny Inspektorat Sanitarny po posiedzeniu Komisji Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Szczepień Ochronnych z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie nowego koronawirusa 2019-nCoV wydał komunikat z zaleceniami dla pracowników ochrony zdrowia. Zaleca się osobom powracającym z miasta Wuhan, u których występują objawy przypominające ciężką grypę, zgłoszenie … Czytaj dalej

Szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

CSIOZ kontynuuje w 2020 roku bezpłatne szkolenia z EDM W 2020 roku Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia kontynuuje w ramach Akademii CSIOZ projekt szkoleniowy „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”. W ramach projektu pracownicy podmiotów … Czytaj dalej

Uchwała OKW w sprawie kolejnej tury wyborów

UchwałaOkręgowej Komisji Wyborczej w Krakowiez dnia 08 listopada 2017 w sprawie w sprawie przeprowadzenia kolejnej tury wyborów delegatów VIII kadencji w rejonach wyborczych Na podstawie §20 ust. 5 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach … Czytaj dalej

Komunikat nr 7 OKW z dnia 2 października 2017 r.

Koleżanki i Koledzy, 27 września 2017 r. zakończyliśmy zasadniczą I turę wyborów w rejonach wyborczych w naszej izbie lekarskiej. Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonych wyborów w czerwcu i we wrześniu br. wyłoniono 240 delegatów na okręgowy zjazd lekarzy, co stanowi 63,5 % ogólnej liczby 378 delegatów na okręgowy zjazd lekarzy. Pośród wybranych delegatów jest … Czytaj dalej

Komunikat nr 6 OKW z dnia 07 września 2017 r.

W poprzednim Komunikacie zaznaczyłam: „Zgodnie z kalendarium wyborczym rozpoczęliśmy wybory”. W terminie czerwcowym odbyły się wybory w większości rejonów w Krakowie. Do dnia 30 czerwca wybranych zostało 115 delegatów, co stanowi 30,4% z ogólnej liczby 378 mandatów), a w tym: Kraków: 92 lekarzy i 4 lekarzy dentystów; Przemyśl: 13 lekarzy i 6 lekarzy dentystów. W … Czytaj dalej

Komunikat nr 5 OKW z dnia 16 sierpnia 2017 r. dla lekarzy dentystów

W poprzednim Komunikacie zaznaczyłam: „Zgodnie z kalendarium wyborczym rozpoczęliśmy wybory”. W terminie czerwcowym odbyły się wybory w Delegaturze Przemyskiej –  6 lekarzy dentystów zostało wybranych na delegatów na OZL. Także w Krakowie  4 lekarzy dentystów otrzymało mandat delegata na OZL. Gratulacje! Teraz, po wakacyjnej przerwie – kontynuujemy wybory.  Przypominam, iż lista kandydatów na delegatów na … Czytaj dalej

Komunikat nr 4 OKW z dnia 5 czerwca 2017 r

Zgodnie z kalendarium wyborczym rozpoczęliśmy wybory. Lista kandydatów na delegatów na Okręgowe Zjazdy Lekarzy w VIII kadencji została opublikowana na stronie internetowej naszej Izby oraz znajduje się do wglądu w siedzibie OIL w Krakowie przy ul.Krupniczej 11a. Na stronie internetowej OIL w Krakowie można również sprawdzić termin wyborów w poszczególnych rejonach wyborczych – obecnie są … Czytaj dalej