biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Program ubezpieczeniowy dla Stażystów

Program ubezpieczeniowy Bezpieczny start – dla absolwentów. Firma INTER Polska S.A. jak co roku przygotowała dla stażystów ofertę grupowego ubezpieczenia OC. Osoby rozpoczynające staż od 1 października chcące przystąpić do grupowego ubezpieczenia winny wypełnić formularz w aplikacji najpóźniej do 10 października br. i postępować  zgodnie z pojawiającymi się komunikatami OC https://inter-direct.pl/ubezpieczenie_studenta?course=88d93ee2b17fb146261d0b441bfd73ce OWU OC Dla uczestników … Czytaj dalej

Badanie dotyczące poziomu stresu, dobrostanu, zdrowia psychicznego i uzyskiwanego wsparcia w związku z COVID-19.

Zapraszamy wszystkich pracowników medycznych do wzięcia udziału w anonimowym badaniu naukowym Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Badanie dotyczy poziomu stresu, dobrostanu, zdrowia psychicznego i uzyskiwanego wsparcia w związku z COVID-19. Opracowanie dostarczy wiedzy pomocnej w budowaniu strategii dbania o Państwa zdrowie i zasoby w czasie pandemii. Bliższe informacje oraz kwestionariusz badania znajdziecie Państwo … Czytaj dalej

Akademia Mistrzów Psychiatrii

Szanowni Państwo, Chcemy podzielić się z lekarzami z regionu informacją o możliwości bezpłatnego kształcenia online na portalu edukacyjnym Akademia Mistrzów Psychiatrii, który prowadzimy już od 2018 roku. W ramach obecnie realizowanego modułu dotyczącego rozpoznawania, diagnozowania i leczenia ADHD u osób dorosłych, dajemy lekarzom możliwość zdobycia aż 10 punktów edukacyjnych! Kierownictwo naukowe nad kursem objął prof. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 97/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 97/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 maja 2020 r. w  sprawie rozdziału dopłat na kształcenie dzieci lekarzy członków OIL w Krakowie Na podstawie art. 5 pkt. 19 i 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity z późn.zmian.) oraz … Czytaj dalej

Uchwała Nr 96/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 96/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr  79/ORL/2029 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie  ustalenia terminu XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 25 pkt. 10 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 95/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 95/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 76/ORL/VIII/2019 w sprawie  zatwierdzenia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2020 Na podstawie art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – … Czytaj dalej

Uchwała Nr 21/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 21/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zakupu tabletów dla biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIL w Krakowie Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 7 i pkt 23 ustawy z dnia 2 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 20/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 20/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowiez dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie przedłużenia aktualizacji Firewalla sprzętowego nr 2 dla biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 … Czytaj dalej