biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Apel nr 4

Apel Nr 4 XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 30 marca 2019 roku Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt … Czytaj dalej

Apel nr 3

Apel Nr 3 XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 30 marca 2019 roku Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt … Czytaj dalej

Apel nr 2

Apel Nr 2 XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 30 marca 2019 roku w sprawie konieczności zwiększenia nakładów na leczenie stomatologiczne oraz istotnych zmian w zasadach finansowania tego leczenia Na podstawie § 23 pkt 3 załącznika do uchwały Nr 3/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z … Czytaj dalej

Apel nr 1

Apel Nr 1 XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 30 marca 2019 r. w sprawie zmiany przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty odnoszących się do systemu kształcenia podyplomowego oraz warunków pracy lekarzy i lekarzy dentystów Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 9/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku

w sprawie systemu opieki nad lekarzami seniorami oraz lekarzami ciężko i obłożnie chorymi. Na podstawie art. 5 pkt 19 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje: § 1. XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej zobowiązuje … Czytaj dalej

Uchwała Nr 8/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku

w sprawie upoważnienia Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do wydatkowania środków finansowych. Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje: § 1. XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie … Czytaj dalej

Uchwała Nr 7/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku

w sprawie ustanowienia sztandaru. Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje: § 1. XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej zobowiązuje Okręgową Radę Lekarską w Krakowie do podjęcia działań celem … Czytaj dalej

Uchwała Nr 6/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego na 2010 rok. Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje: § 1. XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zatwierdza przedstawiony przez Okręgową … Czytaj dalej

Uchwała Nr 5/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Na podstawie art. 24 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje: § 1. XXVII Okręgowy Zjazd … Czytaj dalej

Uchwała Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca roku

w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Na podstawie art. 24  pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje: § 1. XXVII Okręgowy Zjazd … Czytaj dalej