Serdeczne Podziękowania dla Wszystkich którzy nieśli pomoc lekarzom

Trudno nawet znaleźć słowa by określić jak wielka wdzięczność płynie ze strony środowiska lekarskiego za pomoc udzieloną w niełatwych czasach pandemii.

Jesteśmy nią obdarzani ze strony  wielu Osób, których grono (poniżej) stale się powiększa. Dziękujemy!