biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

ORL VIII kadencji

Uchwała Nr 189/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 189/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 15 grudnia 2021 roku   w sprawie przekazania kwoty odpisu na rzecz Fundacji Lekarze Lekarzom Na podstawie art. 25 pkt. 4 w zw. z art. 5 pkt. 19 i 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2021, poz. 1342 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 188/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 188/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 15 grudnia 2021 roku Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna

Uchwała Nr 187/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 187/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 15 grudnia 2021 roku Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna

Uchwała Nr 186/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 186/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 15 grudnia 2021 roku   w sprawie zatwierdzenia terminu posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2022 Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2021, poz. 1342 – t.j.) w zw. z art. 14hb … Czytaj dalej

Uchwała Nr 185/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 185/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 września 2021 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 184/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 184/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 września 2021 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 183/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 183/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 września 2021 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 181/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 181/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 września 2021 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 180/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 180/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 września 2021 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 179/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 179/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 września 2021 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 178/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 178/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 września 2021 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 177/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 177/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 września 2021 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 176/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 176/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 września 2021 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 175/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 175/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 września 2021 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 174/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 174/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 września 2021 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 173/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 173/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 września 2021 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 172/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 172/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 września 2021 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 171/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 171/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 września 2021 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 170/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 170/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 września 2021 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 169/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 169/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 września 2021 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 168/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 168/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 września 2021 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 167/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 167/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 września 2021 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 166/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 166/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 września 2021 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 165/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 165/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 września 2021 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 164/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 164/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 września 2021 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 163/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 163/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 września 2021 r.   w  sprawie ustalenia kwoty i formy wypłaty dla lekarzy, członków powołanych Zespołów Wizytacyjnych, przeprowadzających kontrolę praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów   Na podstawie art. 25 pkt. 14 i art. 5 pkt. 24 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 162/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 162/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 wrzesień 2021 roku   w sprawie zatwierdzenia systemu nagród finansowych z tytułu zdania egzaminu specjalizacyjnego i uzyskania tytułu specjalisty   Na podstawie art. 5 pkt. 13, 19 i 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy … Czytaj dalej

Uchwała Nr 161/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 161/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 22 września 2021 roku   w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XLI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie   Na podstawie art. 25 pkt 10 oraz art. 23 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2021, poz. 1342 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 160/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 160/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 września 2021 roku   w sprawie ustalenia terminu XLI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie   Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 25 pkt. 10 z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2021, poz. 1342 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 159/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 159/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 22 września 2021 roku   w sprawie przekazania środków finansowych na poczet funduszu pomocy akcji protestacyjnej Na podstawie art. 25 pkt. 4 w zw. z art. 5 pkt. 19 i 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2021, poz.1342 … Czytaj dalej

Apel ORL z dnia 24 lutego 2021

Apel Okręgowej Rady Lekarskiej do Pana Łukasza Kmity Wojewody Małopolskiego  z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie naruszeń zakazu reklamy w działalności leczniczej     Szanowny Panie Wojewodo,   Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie z niepokojem dostrzega nasilenie niedozwolonego procesu reklamowania usług medycznych przez pomioty wykonujące działalność leczniczą. Zakaz reklamy w ochronie zdrowia unormowany jest wprost … Czytaj dalej

Uchwała Nr 158/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 158/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 czerwca 2021 r.   w  sprawie rozdziału dopłat na kształcenie dzieci lekarzy członków OIL w Krakowie   Na podstawie art. 5 pkt. 19 i 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity z … Czytaj dalej

Uchwała Nr 157/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 157/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 5 maja 2021 roku   w sprawie ustalenia liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy IX kadencji   Na podstawie art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity – z … Czytaj dalej

Uchwała Nr 156/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 156/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 11 marca 2021 roku   w sprawie zmiany Uchwały Nr 146/ORL/VIII/2020 w sprawie  zatwierdzenia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2021 Na podstawie art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 155/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 155/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 lutego 2021 roku   w sprawie utworzenia rejonów wyborczych na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie na okres IX kadencji   Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – … Czytaj dalej

Uchwała Nr 154/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 154/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 24 lutego 2021 roku   w sprawie przyjęcia projektu preliminarza budżetowego na rok 2021   Na podstawie art. 25 pkt. 4 i pkt. 6 oraz art. 23 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2019, poz. 965 – … Czytaj dalej

Uchwała Nr 153/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 153/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 24 lutego 2020 roku   w sprawie przyjęcia wykonania preliminarza budżetowego za rok 2020   Na podstawie art. 25 pkt. 4 i pkt. 6 oraz art. 23 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2019, poz. 965 – … Czytaj dalej

Uchwała Nr 152B/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 152B/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 24 lutego 2021 roku   w sprawie zmiany Uchwały Nr 146/ORL/VIII/2020 w sprawie  zatwierdzenia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2021 Na podstawie art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 152A/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 152A/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24 lutego 2021 roku   w sprawie zmiany Uchwały Nr  143/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie  ustalenia terminu XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie   Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 25 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 152/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 152/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24 lutego 2021 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 151/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 151/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24 lutego 2021 r.   w sprawie wysokości wypłat zapomóg losowych z tytułu śmierci lekarza członka OIL w Krakowie Na podstawie art. 5 pkt. 19 oraz pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich … Czytaj dalej

Uchwała Nr 150/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 150/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia minimalnej i maksymalnej liczebność rejonu wyborczego w wyborach delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie IX kadencji Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 149/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 149/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie IX kadencji Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 148/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 148/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 20 stycznia 2021 roku   w sprawie zmiany Uchwały Nr 146/ORL/VIII/2020 w sprawie  zatwierdzenia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2021 Na podstawie art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 147/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 147/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Na podstawie art. 26 ust. 3-4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – t.j. … Czytaj dalej

Apel ORL z dnia 16 grudnia 2020

  Apel Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS COV-2     Członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej  w Krakowie apelują do Koleżanek i Kolegów o nadzwyczajne zaangażowanie w akcję szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2. Jesteśmy szczególnymi członkami naszego społeczeństwa i nasz osobisty udział  w szczepieniach w znaczący … Czytaj dalej

Uchwała Nr 146/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 146/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 16 grudnia 2020 roku   w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2021 Na podstawie art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity – z późn.zmn.) w … Czytaj dalej

Uchwała Nr 145/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 145/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 16 grudnia 2020 roku   w sprawie przekazania kwoty odpisu na rzecz Fundacji Lekarze Lekarzom Na podstawie art. 25 pkt. 4 w zw. z art. 5 pkt. 19 i 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz.965 – … Czytaj dalej

Uchwała Nr 144/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 144/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 16 grudnia 2020 roku   w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie   Na podstawie art. 25 pkt 10 oraz art. 23 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2019, poz 965 – … Czytaj dalej

Uchwała Nr 143/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 143/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 16 grudnia 2020 roku   w sprawie ustalenia terminu XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie   Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 25 pkt. 10 z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – … Czytaj dalej

Uchwała Nr 142/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 142/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 16 grudnia 2020 roku   w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie   Na podstawie art. 26 ust. 3-4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 … Czytaj dalej

Uchwała 141/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 141/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu wydania opinii o przygotowaniu zawodowym lekarza. Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna.

Uchwała Nr 140/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 140/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 139/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 139/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie udzielenia zgody na dodatkowe przedłużenie okresu trwania stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 138/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 138/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie udzielenia zgody na dodatkowe przedłużenie okresu trwania stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 137/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 137/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie udzielenia zgody na dodatkowe przedłużenie okresu trwania stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 136/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 136/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie udzielenia zgody na dodatkowe przedłużenie okresu trwania stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 135/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 135/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie udzielenia zgody na dodatkowe przedłużenie okresu trwania stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 134/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 134/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie udzielenia zgody na dodatkowe przedłużenie okresu trwania stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 133/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 133/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie udzielenia zgody na dodatkowe przedłużenie okresu trwania stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 132/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 132/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie udzielenia zgody na dodatkowe przedłużenie okresu trwania stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 131/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 131/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie udzielenia zgody na dodatkowe przedłużenie okresu trwania stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 130/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 130/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie udzielenia zgody na dodatkowe przedłużenie okresu trwania stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 129/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 129/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie udzielenia zgody na dodatkowe przedłużenie okresu trwania stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 128/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 128/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie udzielenia zgody na dodatkowe przedłużenie okresu trwania stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 127/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 127/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie udzielenia zgody na dodatkowe przedłużenie okresu trwania stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 126/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 126/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 125/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 125/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 124/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 124/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 roku   w sprawie wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Szpitala Św. Anny w Miechowie   Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 123/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 123/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 roku   w sprawie wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Kardiologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie   Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 122/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 122/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 roku   w sprawie wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie   Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 121/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 121/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 roku   w sprawie wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SPZOZ w Myślenicach   Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., … Czytaj dalej

Uchwała Nr 120/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 120/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 roku   w sprawie wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Neonatologicznego SPZOZ w Myślenicach   Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 119/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 119/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 roku   w sprawie wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Chorób Płuc SPZOZ w Myślenicach   Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., … Czytaj dalej

Uchwała Nr 118/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 118/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 roku   w sprawie wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie   Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 117/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 117/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 roku w sprawie powołania reprezentacji osób, która zarekomenduje wybór instytucji finansowej, z którą Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie zawrze umowę o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi   Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich … Czytaj dalej

Uchwała Nr 116/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 116/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w sprawie powołania Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie   Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2020 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 115/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 115/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 114/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 114/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 113/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 113/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 112/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 112/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 111/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 111/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna   

Uchwała Nr 110/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 110/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 109/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 109/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 108/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 108/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 107/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 107/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 106/ORL/VIII/2020

Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawnaUchwała Nr 106/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 105/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 105/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 104/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 104/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 103/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 103/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna   

Uchwała Nr 102/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 102/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 101/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 101/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 100/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 100/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 99/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 99/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 98/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 98/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 września 2020 r.   w  sprawie uznania okresu realizacji zadań powierzonych lekarzowi stażyście przez pracodawcę za równoważny z okresem realizacji programu stażu podyplomowego Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna  

Uchwała Nr 97/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 97/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 maja 2020 r. w  sprawie rozdziału dopłat na kształcenie dzieci lekarzy członków OIL w Krakowie Na podstawie art. 5 pkt. 19 i 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity z późn.zmian.) oraz … Czytaj dalej

Uchwała Nr 96/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 96/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr  79/ORL/2029 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie  ustalenia terminu XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 25 pkt. 10 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 95/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 95/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 76/ORL/VIII/2019 w sprawie  zatwierdzenia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2020 Na podstawie art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – … Czytaj dalej

Uchwała Nr 94/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 94/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 79/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej              w Krakowie z dnia  18 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia terminu XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 25 pkt. 10 … Czytaj dalej

Stanowisko

Stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie poparcia działań środowiska dentystów, zmierzających do dostosowania warunków umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych do aktualnych kosztów realizacji tych umów Na podstawie § 18 pkt 2 regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, … Czytaj dalej

Uchwała Nr 93/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 93/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały ORL nr 11/ORL/VII/2017 w sprawie utworzenia Funduszu Jubileuszowego dla lekarzy i lekarzy dentystów – seniorów członków OIL w Krakowie Na podstawie art. 25 pkt 3 i pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 13 i 23 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 92/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 92/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu preliminarza budżetowego na rok 2020 Na podstawie art. 25 pkt. 4 i pkt. 6 oraz art. 23 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity … Czytaj dalej

Uchwała Nr 91/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 91/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia wykonania preliminarza budżetowego za rok 2019 Na podstawie art. 25 pkt. 4 i pkt. 6 oraz art. 23 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity … Czytaj dalej

Uchwała Nr 90/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 90/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia programu XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie Na podstawie art. 25 pkt 10 oraz art. 23 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity – … Czytaj dalej

Uchwała Nr 89/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 89/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Uzależnień Lekarzy i Lekarzy Dentystów Na podstawie art. 25 pkt. 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 14 i 19 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 88/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 88/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 87/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 87/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Kardiologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 86/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 86/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyznania dopłaty do kształcenia dziecka zmarłego pracownika OIL Na podstawie art. 25 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt. 23 z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity z … Czytaj dalej

Uchwała Nr 85/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 85/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wysokości wypłat zapomóg losowych z tytułu śmierci lekarza członka OIL w Krakowie Na podstawie art. 5 pkt. 19 oraz pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 84/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 84/ORL/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 lutego 2020 roku Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna

Uchwała Nr 83/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 83/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia instrukcji postępowania w zakresie przejmowania, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej po zmarłych lekarzach i lekarzach dentystach członkach Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie wykonujących zawód w formie praktyki lekarskiej Na podstawie 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 82/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 82/ORL/VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie podpisania z Ministerstwem Zdrowia umowy na przekazanie w 2019 r. środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w  ustawie o izbach lekarskich Na podstawie art. 25 pkt 4 i 10 oraz … Czytaj dalej

Uchwała Nr 81/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 81/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przekazania kwoty odpisu na rzecz Fundacji Lekarze Lekarzom Na podstawie art. 25 pkt. 4 w zw. z art. 5 pkt. 19 i 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz.965 – tekst … Czytaj dalej

Uchwała Nr 80/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 80/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie Na podstawie art. 25 pkt 10 oraz art. 23 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2019, poz 965 – tekst jednolity … Czytaj dalej

Uchwała Nr 79/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 79/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia terminu XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 25 pkt. 10 z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity … Czytaj dalej

Uchwała Nr 78/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 78/ORL/VIII/2019Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowiez dnia 18 grudnia 2019 roku uchwała zmieniająca uchwałę Nr 72/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 października 2019 roku Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) w zw. z § … Czytaj dalej

Uchwała Nr 77/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 77/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie odmowy wpisu do rejestru lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód Na podstawie 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2019 r., … Czytaj dalej

Uchwała Nr 76/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 76/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 23 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2020 Na podstawie art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity – z późn.zmn.) w zw. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 75/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 75/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 października 2019 roku w sprawie rozłożenia na raty kwoty zadłużenia Pośrednictwa Ubezpieczeniowego „ELTA” Na podstawie art. 26 ust.3  i art. 25 pkt. 4 i 9 w zw. z art. 5 pkt. 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 74/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 74/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 października 2019 roku uchwała zmieniająca uchwałę Nr 19/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 11 kwietnia 2018 roku w  sprawie podziału obowiązków członków Prezydium ORL w Krakowie Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich … Czytaj dalej

Uchwała Nr 73/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 73/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 października 2019 roku uchwała zmieniająca uchwałę Nr 01/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w  sprawie liczebności Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich … Czytaj dalej

Uchwała Nr 72/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 72/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 października 2019 roku Na podstawie art. 11 ust. 1, 3 i 4 w zw. z art. 57 ust. 1 i 2 z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – … Czytaj dalej

Uchwała Nr 71/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 71/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 września 2019 roku w sprawie  zmiany Uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2018 r.  Nr 10/ORL/VIII/2019 w sprawie powołania Komisji oraz Zespołów Problemowych ORL i ich Przewodniczących Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 70/VIII/2019

Uchwała Nr 70/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 czerwca 2018 r. Nr 25/ORL/VIII/2018 w sprawie  powołania Kolegium Redakcyjnego Galicyjskiej Gazety Lekarsko-Dentystycznej Na podstawie art. 25 pkt 16 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich … Czytaj dalej

Uchwała Nr 69/VIII/2019

Uchwała Nr 69/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 czerwca 2018 r. Nr 24/ORL/VIII/2018 sprawie składu  Kolegium Redakcyjnego Galicyjskiej Gazety Lekarskiej Na podstawie art. 25 pkt 16 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 68/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 68/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 5 czerwca 2019 r. w  sprawie rozdziału dopłat na kształcenie dzieci lekarzy członków OIL w Krakowie Na podstawie art. 5 pkt. 19 i 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – tekst jednolity) oraz § 6 ust. 3 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 67/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 67/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dopłat do kształcenia dzieci lekarzy członków OIL w Krakowie w szkołach ponadpodstawowych i wyższych Na podstawie art. 25 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt. 19 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 66/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 66/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Neurologii Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 65/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 65/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zgody na wydatkowanie dodatkowych środków finansowych na prace remontowe w budynku Izby Na podstawie art. 25 pkt. 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 64/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 64/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu preliminarza budżetowego na rok 2019 Na podstawie art. 25 pkt. 4 i pkt. 6 oraz art. 23 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2018, poz 618 – tekst jednolity … Czytaj dalej

Uchwała Nr 63/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 63/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia wykonania preliminarza budżetowego za rok 2018 Na podstawie art. 25 pkt. 4 i pkt. 6 oraz art. 23 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2018, poz 618 – tekst jednolity … Czytaj dalej

Uchwała Nr 62/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 62/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia programu XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie Na podstawie art. 25 pkt 10 oraz art. 23 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2018, poz 618 – tekst jednolity – … Czytaj dalej

Uchwała Nr 61/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 61/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad wykorzystania nieruchomości położonej przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie na potrzeby działalności Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Na podstawie. art. 25 pkt. 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 60/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 60/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zawarcia umowy na wykonanie prac stolarskich w budynku przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie Na podstawie. art. 25 pkt. 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich … Czytaj dalej

Uchwała Nr 59/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 59/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 58/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 58/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Noworodków Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności … Czytaj dalej

Uchwała Nr 57/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 57/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 56/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 56/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 55/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 55/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 54/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 54/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Dermatologicznego z Pododdziałem Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 53/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 53/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 52/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 52/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 51/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 51/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Urologicznego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności … Czytaj dalej

Uchwała Nr 50/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 50/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Pediatrycznego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności … Czytaj dalej

Uchwała Nr 49/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 49/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Dzieci Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 48/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 48/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z … Czytaj dalej

Uchwała Nr 47/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 47/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Chorób Płuc Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z … Czytaj dalej

Uchwała Nr 46/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 46/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia zasad umieszczania ogłoszeń/reklam w Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej oraz Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej Lekarza Dentysty Na podstawie art. 25 pkt. 4 i 16 w zw. z art. 5 pkt. 23 z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 45/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 45/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przyznania dopłaty do kształcenia dziecka zmarłego pracownika OIL Na podstawie art. 25 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt. 23 z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – tekst jednolity) oraz … Czytaj dalej

Uchwała Nr 44/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 44/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wysokości wypłat zapomóg losowych z tytułu śmierci lekarza członka OIL w Krakowie Na podstawie art. 5 pkt. 19 oraz pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 43/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 43/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia systemu nagród finansowych z tytułu zdania egzaminu specjalizacyjnego Na podstawie art. 5 pkt. 13, 19 i 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 42/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 42/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie możliwości wykupu „cegiełek” na remont siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie    Na podstawie. art. 25 pkt. 4 w zw. z art. 5 pkt. 19 i 23  ustawy z  dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 41/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 41/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie delegowania przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej do Komisji Bioetycznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 2 i art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (tekst jednolity: … Czytaj dalej

Uchwała Nr 40/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 40/ORL/VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie podpisania z Ministerstwem Zdrowia umowy na przekazanie w 2018 r. środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w  ustawie o izbach lekarskich Na podstawie art. 25 pkt 4 i 10 oraz … Czytaj dalej

Uchwała Nr 39/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 39/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przekazania kwoty odpisu na rzecz Fundacji Lekarze Lekarzom Na podstawie art. 25 pkt. 4 w zw. z art. 5 pkt. 19 i 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz.168-tekst jednolity) oraz … Czytaj dalej

Uchwała Nr 38/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 38/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie Na podstawie art. 25 pkt 10 oraz art. 23 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2018, poz 618 – tekst jednolity … Czytaj dalej

Uchwała Nr 37/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 37/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia terminu XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 25 pkt. 10 z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz … Czytaj dalej

Uchwała Nr 36/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 36/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2019 Na podstawie art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) w zw. z  § 16 ust. … Czytaj dalej

Apel Nr 3

Apel Nr 3 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 września 2018 r. do Naczelnej Rady Lekarskiej Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie na wniosek Zespołu ds. Opieki Długoterminowej i Opieki Hospicyjnej ORL w Krakowie apeluje do Naczelnej Rady lekarskiej o podjęcie działań zmierzających do zniesienia równoważności kwalifikacji uzyskiwanych w trakcie wieloletniej specjalizacji i 40 … Czytaj dalej

Apel Nr 2

Apel  Nr 2 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 września 2018 roku do Naczelnej Rady Lekarskiej Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie wyrażając sprzeciw wobec postawy kolegów lekarzy sprawujących funkcje Ministra Zdrowia oraz posłów na Sejm         i senatorów RP, apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań, których celem będzie wyznaczenie ścieżki postępowania na … Czytaj dalej

Apel Nr 1

Apel Nr 1 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 września 2018 roku do Naczelnej Rady Lekarskiej Na podstawie art. 5 pkt. 14 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 poz. 618 – tekst … Czytaj dalej

Uchwała Nr 35/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 35/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 września 2018 roku w sprawie wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z … Czytaj dalej

Uchwała Nr 34/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 34/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 września 2018 roku w sprawie wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Neurologicznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 33/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 33/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 35/ORL/VI/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diety w formie zryczałtowanej z tytułu realizacji zadań samorządowych na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zakresie ustalenia wysokości i zasad wypłat … Czytaj dalej

Uchwała Nr 32/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 32/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 września 2018 roku uchwała zmieniająca uchwałę Nr 10/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2018 roku w  sprawie powołania Komisji oraz Zespołów Problemowych ORL i ich Przewodniczących Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 31/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 31/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 września 2018 roku uchwała zmieniająca uchwałę Nr 19/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 11 kwietnia 2018 roku w  sprawie podziału obowiązków członków Prezydium ORL w Krakowie Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich … Czytaj dalej

Uchwała Nr 30/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 30/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 września 2018 roku uchwała zmieniająca uchwałę Nr 01/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w  sprawie liczebności Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich … Czytaj dalej

Uchwała Nr 29/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 29/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie delegowania przedstawiciela do Zespołu ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii NRL Na podstawie art. 25 pkt. 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt.14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 28/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 28/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie rozdziału dopłat na kształcenie dzieci lekarzy członków OIL w Krakowie Na podstawie art. 5 pkt. 19 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – tekst jednolity) oraz § 6 ust. 3 Załącznika do … Czytaj dalej

Uchwała Nr 27/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 27/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy na wynajem powierzchni biurowych przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie Na podstawie. art. 25 pkt. 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 26/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 26/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie możliwości wykupu „cegiełek” na remont siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Na podstawie. art. 25 pkt. 4 w zw. z art. 5 pkt. 19 i 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, … Czytaj dalej

Uchwała Nr 25/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 25/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego Galicyjskiej Gazety Lekarsko-Dentystycznej Na podstawie art. 25 pkt 16 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 6 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 24/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 24/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego Galicyjskiej Gazety Lekarskiej Na podstawie art. 25 pkt 16 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 6 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 23/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 23/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Komisji i Zespołów Problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w kadencji 2018-2022 Na podstawie. art. 25 pkt. 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – tekst jednolity) … Czytaj dalej

Uchwała Nr 22/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 22/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 35/ORL/VI/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet w formie zryczałtowanej z tytułu realizacji zadań samorządowych na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Na podstawie art. 10 ust. 2 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 21/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 21/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie nadzoru nad egzekucją składki członkowskiej Na podstawie art. 25 pkt 7 i art. 116 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) w zw. z § 15 ust. 4 uchwały … Czytaj dalej

Uchwała Nr 20/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 20/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2018 Na podstawie art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) w zw. z § 16 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 19/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 19/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału obowiązków członków Prezydium ORL w Krakowie Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) w zw. z § 15 ust. 4 uchwały Nr … Czytaj dalej

Uchwała Nr 18/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 18/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego Kolegium Redakcyjnego Galicyjskiej Gazety Lekarsko-Dentystycznej Na podstawie art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z ust. 5 pkt. 13 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) … Czytaj dalej

Uchwała Nr 17/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 17/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego Kolegium Redakcyjnego Galicyjskiej Gazety Lekarskiej Na podstawie art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z ust. 5 pkt. 13 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – … Czytaj dalej

Uchwała Nr 16/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 16/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie delegowania przedstawiciela do Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Na podstawie art. 25 pkt. 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt.14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 15/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 15/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie delegowania przedstawiciela do Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Na podstawie art. 25 pkt. 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt.14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 14/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 14/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania mediatora Na podstawie art. 25 pkt. 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt.14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) uchwala się co następuje: § 1. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 13/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 13/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Uzależnień Lekarzy i Lekarzy Dentystów Na podstawie art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt.14 i 19 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 12/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 12/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów Na podstawie art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt.14 i 19 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 11/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 11/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Rzecznika Praw Lekarza Na podstawie art. 25 pkt. 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt.14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) uchwala się co następuje: … Czytaj dalej

Uchwała Nr 10/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 10/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji oraz Zespołów Problemowych ORL i ich Przewodniczących Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) w zw. z § 20 ust 1-2, … Czytaj dalej

Uchwała Nr 09/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 09/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyznania Honorowej Statuetki OIL w Krakowie dla prof. Zbigniewa Chłapa Na podstawie art. 25 pkt. 2 i 4 oraz art. 5 ust. 13 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – … Czytaj dalej

Uchwała Nr 08/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 08/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego SPZOZ Proszowice Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze … Czytaj dalej

Uchwała Nr 07/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 07/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Dziecięcego SPZOZ Proszowice Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze … Czytaj dalej

Uchwała Nr 06/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 06/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej oraz Pododdziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 05/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 05/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie nawiązania stosunku pracy i przyznania zryczałtowanego wynagrodzenia niektórym osobom funkcyjnym Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Na podstawie art. 25 pkt 4, 8 i 10 w zw. z art. 5 ust. 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 04/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 04/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia do dysponowania funduszami Na podstawie art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 ust. 23 i art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 03/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Na podstawie art. 26 ust. 3-4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) … Czytaj dalej

Uchwała Nr 02/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 02/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie powołania Pełnomocników Delegatur Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) w zw. z § 15 ust. 1-3 uchwały … Czytaj dalej

Uchwała Nr 01/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 01/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie liczebności Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) w zw. z § 15 ust. 1-3 uchwały Nr … Czytaj dalej