biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Prezydium ORL VIII Kadencji

Uchwała Nr 21/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 21/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zakupu tabletów dla biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIL w Krakowie Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 7 i pkt 23 ustawy z dnia 2 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 20/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 20/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowiez dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie przedłużenia aktualizacji Firewalla sprzętowego nr 2 dla biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 19/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 19/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie umieszczenia ostrzeżenia w systemie IMI o którym mowa w art. 113a ustawy o izbach lekarskich (Dz.U.2019 poz.965 t.j.) Na podstawie art. 113a ust.1 w zw. z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 … Czytaj dalej

Stanowisko nr 1

w sprawie poparcia postulatów lekarzy i lekarzy dentystów, dotyczących modyfikacji przebiegu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego lekarzy w sesji wiosna 2020 ze względu na sytuację epidemiologiczną

Uchwała Nr 18/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 18/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie rekomendacji Kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 17/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 17/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich … Czytaj dalej

Uchwała Nr 16/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 16/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie dofinansowania obchodów 50-lecia uzyskania Absolutorium Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Krakowie Na podstawie art. 5 pkt 13 i 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 15/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 15/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie objęcia Patronatem i wsparcia misji humanitarnej do Kamerunu Na podstawie art. 5 pkt. 13, 21 i 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 14/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 14/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie delegowania kandydata na przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do Międzydyscyplinarnego Komitetu Urologii Dziecięcej Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS) Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy … Czytaj dalej

Uchwała Nr 13/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 13/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie delegowania przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej do Rady Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 2190 tj.) w zw. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 12/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 12/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego od dnia 1 marca 2020 r. Na podstawie art. 15 ust. 6a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 11/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 11/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie czynności medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez (ochrona danych) Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2019 poz.537 t.j.) w … Czytaj dalej

Uchwała Nr 10/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 10/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie czynności medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez (ochrona danych) Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2019 poz.537) w zw. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 9/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 9/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zakładowego planu kont stanowiącego Załącznik nr 3 do uchwały Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 07.08.2019 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie Na podstawie art. 26 ust. 3 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 8/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 8/Prez./VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie delegowania przedstawiciela do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Nowym Sączu Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10, 14 i 15 ustawy z dnia … Czytaj dalej

Uchwała Nr 7/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 7/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie delegowania kandydatów na przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do Rad Społecznych Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 6/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 6/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie nadania imienia Sali Konferencyjnej Na podstawie art. 5 pkt 13 i 14 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 5/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 5/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania kwoty dla Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei” Na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 4/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 4/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego podmiotu leczniczego ALLMEDICA Sp. z o.o. do wpisu na listę podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz … Czytaj dalej

Uchwała Nr 3/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 3/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie rekomendacji kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie neuropatologii Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich … Czytaj dalej

Uchwała Nr 2/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 2/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru budynku przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie Na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, … Czytaj dalej

Uchwała Nr 1/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 1/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie dofinansowania Plebiscytu „Miłosierny Samarytanin roku 2019” Na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 149/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 149/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zakupu i instalacji systemu fotowoltaicznego w siedzibie Delegatury Okręgowej Izby Lekarskiej w Nowym Sączu Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 148/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 148/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie psychiatrii Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 147/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 147/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie nefrologii dziecięcej Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 146/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 146/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie dofinansowania Szpitala Polowego podczas Wigilii dla Biednych i Potrzebujących – „Wigilii Kościuszki” Na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 145/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 145/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie rekomendacji lekarza jako przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do Krajowej Rady ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 8 ustawy z dnia 2 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 144/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 144/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich … Czytaj dalej

Uchwała Nr 143/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 143/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie dofinansowania XIII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” oraz IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Profesora Andrzeja Szczeklika „Przychodzi wena do lekarza” Na podstawie art. 5 pkt. 13 i pkt. 23 w zw. z art. 26 ust. 3 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 142/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 142/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego Szpitala św. Rafała do wpisu na listę podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt … Czytaj dalej

Uchwała Nr 141/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 141/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 7 i pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia … Czytaj dalej

Uchwała Nr 140/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 140/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „VITA” do wpisu na listę podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 139/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 139/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie otorynolaryngologii Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 138/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 138/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie przedłużenia aktualizacji Firewalla sprzętowego dla Delegatury OIL w Przemyślu Na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 137/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 137/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie rekomendacji lekarzy jako przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do Zespołu odpowiedzialnego za uznanie dorobku, zaliczenie staży i skrócenie szkolenia specjalizacyjnego, uznanie tytułu specjalisty uzyskanego za granicą Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 136/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 136/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny nuklearnej Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 135/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 135/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie dofinansowania Ogólnopolskiej Konferencji Kraktooth 4 Na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 134/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 134/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie dofinansowania 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych Na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 133/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 133/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie zakupu programu LEX Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019 poz. 965 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 132/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 132/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie nefrologii Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich … Czytaj dalej

Uchwała Nr 131/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 131/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie transfuzjologii klinicznej Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 130/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 130/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2020 Na podstawie art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 129/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 129/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego podmiotu leczniczego Centrum Medyczne Szyce sp. z o. o. do wpisu na listę podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza Na podstawie art. 26 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 128/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 128/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie czynności medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez (ochrona danych) Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2019 poz.537 t.j.) w … Czytaj dalej

Uchwała Nr 127/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 127/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie czynności medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez (ochrona danych) Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2019 poz.537) w zw. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 126/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 126/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 października 2019 roku w sprawie przedłużenia aktualizacji Firewalla sprzętowego dla Delegatury OIL w Krośnie Na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 125/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 125/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 23 października 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc dzieci Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 124/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 124/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 23 października 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 123/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 123/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 23 października 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie medycyny paliatywnej Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 122/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 122/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 23 października 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie medycyny sportowej Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 121/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 121/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie umieszczenia ostrzeżenia w systemie IMI o którym mowa w art. 113a ustawy o izbach lekarskich (Dz.U.2019 poz.965 t.j.) Na podstawie art. 113a ust.1 w zw. z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 120/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 120/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie umieszczenia ostrzeżenia w systemie IMI o którym mowa w art. 113a ustawy o izbach lekarskich (Dz.U.2018 poz.168) Na podstawie art. 113a ust.1 w zw. z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 119/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 119/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 9 października 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie neonatologii Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 118/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 118/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 9 października 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 117/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 117/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 9 października 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii naczyń Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 116/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 116/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 25 września 2019 roku w sprawie kasacji środków trwałych Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 poz. 618 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 115/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 115/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie zdrowia publicznego Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 114/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 114/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 113/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 113/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przyznania Honorowej Statuetki OIL w Krakowie dla SPZOZ MSWiA w Krakowie Na podstawie art. 25 pkt 2 w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016, poz. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 112/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 112/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie alergologii Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 111/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 111/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zmiany składu Komisji ds. inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 110/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 110/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego od dnia 1 października 2019 r. Na podstawie art. 15 ust. 6a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 109/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 109/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie czynności medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez (ochrona danych) Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2019 poz.537 t.j.) w … Czytaj dalej

Uchwała Nr 108/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 108/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie czynności medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez (ochrona danych) Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2019 poz.537 t.j.) w … Czytaj dalej

Uchwała Nr 107/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 107/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania udziału w Światowym Kongresie Lekarzy Piszących Na podstawie art. 5 pkt. 13 i 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 106/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 106/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania i montażu mebli części noclegowej w budynku przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 23 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 105/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 105/Prez./VIII/2019 Prezydium  Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy użyczenia pomieszczenia z Fundacją Proton Na podstawie art. 25 pkt. 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – … Czytaj dalej

Uchwała Nr 104/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 104/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Na podstawie art. 25 pkt. 10 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2019 r., poz. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 103/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 103/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zakupu komputerów dla biur OIL w Krakowie Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 7 i pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 102/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 102/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie urologii dziecięcej Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 101/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 101/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie urologii Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 100/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 100/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 99/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 99/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie protetyki stomatologicznej Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 98/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 98/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie pediatrii Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 97/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 97/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie patomorfologii Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 96/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 96/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie neurologii dziecięcej Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 95/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 95/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie nefrologii Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 94/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 94/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie medycyny pracy Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 93/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 93/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie kardiologii dziecięcej Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 92/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 92/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie kardiochirurgii Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 91/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 91/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 90/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 90/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie chirurgii dziecięcej Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 89/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 89/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie audiologii i foniatrii Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 88/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 88/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 87/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 87/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 86/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 86/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 85/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 85/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy na dostawę i montaż peneli EHO Syntax do remontowanej siedziby Okręgowej izby Lekarskiej w Krakowie przy ul. Krupniczej 11a Na podstawie art. 25 pkt. 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 23 ustawy z … Czytaj dalej

Uchwała Nr 84/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 84/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zakupu komputera serwera dla Działu Księgowości OIL w Krakowie Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 7 i pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 83/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 83/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zakupu komputera dla Działu Księgowości OIL w Krakowie Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 7 i pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 82/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 82/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej  w Krakowie z dnia 7 sierpnia 2019 r. Na podstawie art. 25 pkt. 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019 poz. 965 – tekst jednolity) oraz § 3 i § 6 ust. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 81/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 81/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie rekomendacji NRL kandydatów do zespołów ekspertów w dziedzinie medycyny rodzinnej Na podstawie art. 25 pkt. 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 8 i 16 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 80/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 80/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie delegowania kandydata na przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do Rady Społecznej CRR KRUS w Iwoniczu-Zdroju Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160 t.j.) w zw. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 79/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 79/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie delegowania kandydata na przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do Rady Społecznej CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160 t.j.) w zw. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 78/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 78/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 77/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 77/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie neurologii Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 76/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 76/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie diabetologii Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 75/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 75/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 74/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 74/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 73/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 73/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 72/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 72/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zlecenie wykonania i montażu mebli dla Okręgowego Sądu Lekarskiego do budynku przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 71/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 71/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie przedłużenia aktualizacji Firewalla sprzętowego dla Delegatury OIL w Nowym Sączu Na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 70/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 70/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie transfuzjologii klinicznej Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 69/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 69/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie ortodoncji Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 68/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 68/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie neurochirurgii Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 67/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 67/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie medycyny rodzinnej Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 66/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 66/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie gastroenterologii Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 65/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 65/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 64/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 64/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie endokrynologii Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 63/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 63/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta województwa podkarpackiego w dziedzinie chorób płuc Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 62/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 62/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie dofinansowania turnieju tenisowego lekarzy o Puchar Prezesa OIL w Krakowie Na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich … Czytaj dalej

Uchwała Nr 61/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 61/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 3 lipca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2019 Na podstawie art. 25 pkt 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 60/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 60/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii onkologicznej Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 59/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 59/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie otorynolaryngologii Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich … Czytaj dalej

Uchwała Nr 58/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 58/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc dzieci Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 57/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 57/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego Przychodni Stomatologicznej DENTICULUS do wpisu na listę podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 56/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 56/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie czynności medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez (ochrona danych) Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2019 poz.537) w zw. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 55/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 55/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 5 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2019 Na podstawie art. 25 pkt 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 54/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 54/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zakupu komputera dla informatyka OIL w Krakowie Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 7 i pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 53/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 53/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie rekomendacji kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie neurologii Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich … Czytaj dalej

Uchwała Nr 52/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 52/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 51/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 51/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie angiologii Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich … Czytaj dalej

Uchwała Nr 50/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 50/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii dziecięcej Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 49/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 49/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 48/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 48/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiochirurgii Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich … Czytaj dalej

Uchwała Nr 47/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 47/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ginekologii onkologicznej Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 46/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 46/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie immunologii klinicznej Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 45/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 45/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny pracy Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 44/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 44/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neonatologii Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich … Czytaj dalej

Uchwała Nr 43/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 43/Prez./VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie delegowania przedstawiciela do Krakowskiej Rady Zdrowia Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, … Czytaj dalej

Uchwała Nr 42/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 42/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym APRIL Polska Medbroker Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie Na podstawie art. 25 pkt. 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 41/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 41/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zlecenie wykonania i montażu mebli do budynku przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 23 ustawy … Czytaj dalej

Uchwała Nr 40/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 40/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 39/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 39/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich … Czytaj dalej

Uchwała Nr 38/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 38/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób wewnętrznych Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 37/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 37/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie epidemiologii Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich … Czytaj dalej

Uchwała Nr 36/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 36/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 35/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 35/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny sportowej Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 34/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 34/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie rekomendacji kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich … Czytaj dalej

Uchwała Nr 33/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 33/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego Prywatnej Przychodni Stomatologicznej AVODENTAL do wpisu na listę podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 32/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 32/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 7 i pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia … Czytaj dalej

Uchwała Nr 31/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 31/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie czynności medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez (ochrona danych) Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2019 poz.537 t.j.) w … Czytaj dalej

Uchwała Nr 30/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 30/Prez./VIII/2019 Prezydium  Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu nabycia przeznaczonych do sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym APRIL Polska Medbroker Sp. z o. o. Na podstawie art. 25 pkt. 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 23 ustawy z dnia 2 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 29/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 29/Prez./VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie delegowania przedstawiciela do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10, 14 i 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 28/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 28/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie delegowania przedstawiciela do Krakowskiej Rady Zdrowia Psychicznego Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10, 14 i 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 27/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 27/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie umieszczenia ostrzeżenia w systemie IMI o którym mowa w art. 113a ustawy o izbach lekarskich (Dz.U.2018 poz.168) Na podstawie art. 113a ust.1 w zw. z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 26/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 26/Prez./VIII/2019 Prezydium kręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie umieszczenia ostrzeżenia w systemie IMI o którym mowa w art. 113a ustawy o izbach lekarskich (Dz.U.2018 poz.168) Na podstawie art. 113a ust.1 w zw. z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. … Czytaj dalej

Apel Nr 2

Apel Nr 2 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 8 maja 2019 roku do Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Ministra Zdrowia w sprawie zmiany przepisów ustawy o działalności leczniczej w zakresie procedury konkursowej na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie art. 5 pkt 16, 14  w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz … Czytaj dalej

Apel Nr 1

Apel Nr 1 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie protestu dotyczącego skrajnego niedofinansowania publicznego sektora zdrowia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie popiera protest w sprawie skrajnego niedofinansowania publicznego sektora zdrowia organizowany w dniu 1 czerwca 2019 roku w Warszawie przez Okręgowy Związek Zawodowy Lekarzy i Porozumienie … Czytaj dalej

Apel

Apel Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom lub ich przedstawicielom Na podstawie art. 5 pkt 16, 14  w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 25/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 25/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania przejazdu lekarzy do Warszawy na manifestację „białego personelu” Na podstawie art. 5 pkt. 13, 15 i 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 24/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 24/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego podmiotu leczniczego NZOZ Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia do wpisu na listę podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza Na podstawie art. 26 ust. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 23/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 23/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie umieszczenia ostrzeżenia w systemie IMI o którym mowa w art. 113a ustawy o izbach lekarskich (Dz.U.2018 poz.168) Na podstawie art. 113a ust.1 w zw. z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 22/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 22/Prez./VIII/2019 Prezydium  Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowiez dnia 10 kwietnia 2019 roku Ze względu na ochronę danych osobowych Uchwała jest niejawna

Uchwała Nr 21/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 21/Prez./VIII/2019 Prezydium  Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy na opracowanie i wytworzenie ceramicznych szkliwionych form liścia do remontowanej siedziby Okręgowej izby Lekarskiej w Krakowie przy ul. Krupniczej 11a Na podstawie art. 25 pkt. 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 23 ustawy … Czytaj dalej

Uchwała Nr 20/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 20/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10, art. 39 ust. 1 pkt 4 oraz art. 40 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 19/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 19/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie czynności medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez (ochrona danych) Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2019 poz.537 t.j.) w … Czytaj dalej

Uchwała Nr 18/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 18/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych Na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 17/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 17/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania IV edycji ŚWIĘTA WIOSNY Na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 16/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 16/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie rekomendowania XXXVIII Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie przyjęcia uchwały wyrażającej zgodę na wydatkowanie dodatkowych środków finansowych na prace remontowe w budynku Izby Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 15/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 15/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie rekomendowania XXXVIII Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie przyjęcia uchwały w sprawie zasad wykorzystania nieruchomości na potrzeby działalności statutowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 14/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 14/Prez./VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie wyboru lekarzy specjalistów do sprawowania nadzoru merytorycznego nad realizacją programów polityki zdrowotnej Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zmn.), art. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 13/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 13/Prez./VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie wyboru przedstawiciela ORL do komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora Do Spraw Lecznictwa Szpitala Powiatowego w Limanowej Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., … Czytaj dalej

Uchwała Nr 12/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 12/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie czynności medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez (…) Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2018 poz.617) w zw. z … Czytaj dalej

Uchwała Nr 11/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 11/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie czynności medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez (…) Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2018 poz.617) w zw. z … Czytaj dalej

Uchwała Nr 10/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 10/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie czynności medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez (…) Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2018 poz.617) w zw. z … Czytaj dalej

Uchwała Nr 8/Prez./VII/2019

Uchwała Nr 8/Prez./VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przekazania kwoty dla Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei” Na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 7/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 7/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego placówki Gabinet Stomatologiczny Barbara Kubać-Stępniak do wpisu na listę podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz … Czytaj dalej

Uchwała Nr 6/Prez./VII/2019

Uchwała Nr 6/Prez./VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania Plebiscytu „Wybieramy Miłosiernego Samarytanina Roku” Na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 5/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 5/Prez./VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie rozłożenia na raty kwoty zadłużenia Pośrednictwa Ubezpieczeniowego „ELTA” Na podstawie art. 26 ust.3  i art. 25 pkt. 4 i 9 w zw. z art. 5 pkt. 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 4/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 4/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Specjalistycznego Centrum Stomatologicznego „KRYSDENT” do wpisu na listę podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty Na podstawie art. 26 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 3/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 3/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie umieszczenia ostrzeżenia w systemie IMI o którym mowa w art. 113a ustawy o izbach lekarskich (Dz.U.2018 poz.168) Na podstawie art. 113a ust.1 w zw. z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 2/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 2/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie objęcia Patronatem i wsparcia Misji Medycznej „Doctors Africa” Na podstawie art. 5 pkt. 13, 21 i 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 1/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 1/Prez./VIII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie umieszczenia ostrzeżenia w systemie IMI o którym mowa w art. 113a ustawy o izbach lekarskich (Dz.U.2018 poz.168) Na podstawie art. 113a ust.1 w zw. z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 85/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 85/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie dofinansowania XI Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” oraz VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Profesora Andrzeja Szczeklika „Przychodzi wena do lekarza” Na podstawie art. 5 pkt. 13 i pkt. 23 w zw. z art. 26 ust. 3 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 84/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 84/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie dysponowania telefonami służbowymi, Internetem bezprzewodowym przez osoby funkcyjne OIL w Krakowie i pracowników biura OIL w Krakowie Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 23 ustawy z … Czytaj dalej

Uchwała Nr 83/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 83/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie umieszczenia ostrzeżenia w systemie IMI o którym mowa w art. 113a ustawy o izbach lekarskich (Dz.U.2018 poz.168) Na podstawie art. 113a ust.1 w zw. z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. … Czytaj dalej

Stanowisko

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie poparcia inicjatywy mającej na celu uruchomienie kierunku medycznego pierwszego stopnia o profilu praktycznym – „Pielęgniarstwo” w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Mając na uwadze znaczny niedobór kadry pielęgniarskiej i konieczność zlikwidowania luki pokoleniowej, występującej w zawodzie pielęgniarki, zagrażającej bezpieczeństwu … Czytaj dalej

Uchwała Nr 82/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 82/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 21 listopad 2018 roku w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2019 Na podstawie art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 81/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 81/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie przedłużenia aktualizacji Firewalla sprzętowego Na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 80/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 80/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie bieżącej pomocy prawno-podatkowej oraz przeprowadzenia audytu wewnętrznego księgowości i rozliczeń podatkowych OIL Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt … Czytaj dalej

Uchwała Nr 79/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 79/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 7 i pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia … Czytaj dalej

Uchwała Nr 78/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 78/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie czynności medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Yuri Takhtaev(…) Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2018 poz.617) w zw. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 77/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 77/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie czynności medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez (…) Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2018 poz.617) w zw. z … Czytaj dalej

Uchwała Nr 76/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 76/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie zatwierdzenie terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w pierwszym kwartale 2019 roku Na podstawie art. 25 pkt 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 75/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 75/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wzięcia udziału przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie w postępowaniu karnym Na podstawie art. 5 pkt 2, 14, 20 i 24 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 1, 3 i 4 ustawy z … Czytaj dalej

Uchwała Nr 74/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 74/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radioterapii onkologicznej Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10, art. 39 ust. 1 pkt 4 oraz art. 40 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 73/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 73/Prez./VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie rozłożenia na raty kwoty zadłużenia Pośrednictwa Ubezpieczeniowego „ELTA” Na podstawie art. 26 ust.3  i art. 25 pkt. 4 i 9 w zw. z art. 5 pkt. 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 72/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 72/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie zakupu programu LEX Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 poz. 618 … Czytaj dalej

Stanowisko

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 listopada 2018 r. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, po spotkaniu w dniu 14 listopada  z przedstawicielami szpitali działających na obszarze naszej Izby, wyraża swoje olbrzymie zaniepokojenie narastającą, trudną sytuacją finansową szpitali, która grozi nie tylko ograniczeniem ich działalności, ale nawet ich likwidacją. Dlatego po … Czytaj dalej

Uchwała Nr 71/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 71/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zawarcia umowy o sporządzenie opinii prawnej Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 70/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 70/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 października 2018 r. w sprawie dofinansowania szczepienia lekarza Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 13i pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z … Czytaj dalej

Uchwała Nr 69/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 69/Prez./VIII/2018Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowiez dnia 10 października 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 poz. 618 – tekst jednolity … Czytaj dalej

Uchwała Nr 68/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 68/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie przyznania dodatkowych nagród pieniężnych z tytułu zdania egzaminu specjalizacyjnego w sesji wiosna 2018 r. Na podstawie art. 5 pkt. 13, 19 i 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy … Czytaj dalej

Uchwała Nr 67/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 67/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie przekazania wsparcia finansowego dla Hospicjum św. Łazarza w Krakowie Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 66/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 66/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie delegowania członka Prezydium ORL do Bratysławy na Słowackie Dni Dentystyczne Na podstawie art. 5 pkt. 13 i pkt. 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia … Czytaj dalej

Uchwała Nr 65/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 65/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ALLMEDICA do wpisu na listę podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz … Czytaj dalej

Uchwała Nr 64/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 64/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego placówki SANAVI Stomatologia Anna Szafraniec do wpisu na listę podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz … Czytaj dalej

Stanowisko Nr 2

Stanowisko Nr 2 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 10 października 2018 r. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej ze zdziwieniem i oburzeniem przyjęło wynik głosowania w Sejmie nad tzw. Ustawą antyszczepionkową. Nieodrzucenie przez Parlament RP tego projektu jest wstydem i hańbą dla polskiego Sejmu. Ze szczególnym oburzeniem przyjęliśmy fakt głosowania posłów lekarzy za dalszymi … Czytaj dalej

Stanowisko Nr 1

Stanowisko Nr 1 Prezydium Rady Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie informacji Ministerstwa Zdrowia na temat zakresu stosowania art. 16j ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Na podstawie § 18 pkt 2 regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej … Czytaj dalej

Apel Nr 1

Apel Nr 1 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 10 października 2018 roku do członków sejmowej Komisji Zdrowia w sprawie projektu ustawy znoszącego obowiązek szczepień Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie po zapoznaniu się z projektem ustawy przewidującym zniesienie obowiązku szczepień ochronnych apeluje do członków sejmowej Komisji Zdrowia o odrzucenie tego projektu jako … Czytaj dalej

Uchwała Nr 63/Prez./VI//2018

Uchwała Nr 63/Prez./VI//2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego od dnia 1 października 2018 r. Na podstawie art. 15 ust. 6a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 62/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 62/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie przyznania Honorowej Statuetki OIL w Krakowie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie Na podstawie art. 25 pkt 2 w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 61/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 61/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 19 września 2018 roku w sprawie delegowania przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej do Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160 t.j.) w zw. z … Czytaj dalej

Uchwała Nr 60/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 60/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 19 września 2018 roku w sprawie delegowania przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej do Rady Społecznej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160 t.j.) w zw. z … Czytaj dalej

Uchwała Nr 59/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 59/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 19 września 2018 roku w sprawie delegowania przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej do Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160 t.j.) w zw. z … Czytaj dalej

Uchwała Nr 58/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 58/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 19 września 2018 roku w sprawie delegowania przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej do Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160 t.j.) w zw. z art. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 57/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 57/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie czynności medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez (…) Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2018 poz.617) w zw. z … Czytaj dalej

Uchwała Nr 56/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 56/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia z Generalnym Wykonawcą Aneksu nr 2 do umowy z dnia 12 lipca 2017 roku  na wykonanie prac remontowych w budynku przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z … Czytaj dalej

Uchwała Nr 55/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 55/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2018 Na podstawie art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 54/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 54/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie dofinansowania wydawnictwa „Lekarze Nadziei z pomocą bez granic” Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich … Czytaj dalej

Uchwała Nr 53/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 53/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie dofinansowania konferencji naukowej  – 2nd International Conference on Pharmaceutical and Medical Sciences Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 21 i 23 ustawy z dnia 2 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 52/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 52/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie dofinansowania czwartej edycji biegu o puchar Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 13 i pkt 23 ustawy z dnia 2 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 51/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 51/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy z Projektantem Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 50/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 50/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy z Projektantem Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 49/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 49/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania Honorowej Statuetki OIL w Krakowie dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie Na podstawie art. 25 pkt 2 w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich … Czytaj dalej

Uchwała Nr 48/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 48/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie zakupu komputera dla Wiceprezesa ORL w Krakowie Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 7 i pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 47/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 47/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie delegowania przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej do Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160 t.j.) w zw. z art. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 46/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 46/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie czynności medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez (…) Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2018 poz.617) w zw. z … Czytaj dalej

Uchwała Nr 45/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 45/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie delegowania przedstawiciela do Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów NRL Na podstawie art. 25 pkt. 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt.14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. … Czytaj dalej

Apel Nr 3

Apel  Nr 3 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 22 sierpnia 2018 roku Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z niepokojem obserwuje nasilający się ruch antyszczepionkowy, którego działania uderzają bezpośrednio w Izby Lekarskie na terenie całego kraju w skutek organizowanych pikiet i protestów. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie apeluje do Naczelnej Rady … Czytaj dalej

Apel Nr 2

Apel Nr 2 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2018 roku do Naczelnej Rady Lekarskiej o wystąpienie do Ministra Zdrowia i Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o zmianę przepisów dotyczących wynagrodzenia biegłych Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań i wystąpienie z wnioskiem na … Czytaj dalej

Stanowisko Nr 1

Stanowisko Nr 1 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przyczyn braku biegłych sądowych z zakresu medycyny Narastający problem zmniejszającej się liczby lekarzy, którzy podejmują się wydania opinii w sprawach sądowych wywołał dyskusję na łamach prasy, a przyczyny tego problemu stały się przedmiotem dywagacji prasowych, z niektórymi z … Czytaj dalej

Apel Nr 1

Apel Nr 1 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2018 roku do Naczelnej Rady Lekarskiej o wystąpienie do Ministra Zdrowia  z wnioskiem o zmianę przepisów dotyczących odpowiedzialności karnej i finansowej biegłych Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań, w tym o wystąpienie z … Czytaj dalej

Apel Nr 1

Apel Nr 1 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 5 lipca 2018 roku Do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydawania oznakowania pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy uprawniającego do wjazdu w strefy ograniczonego ruchu w Krakowie Na podstawie art. 5 pkt. 20 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 44/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 44/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie dofinansowania wyjazdu studenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny IFMSA-Poland Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 13i pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 43/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 43/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego placówki Biały Sp. z o.o. do wpisu na listę podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz … Czytaj dalej

Uchwała Nr 42/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 42/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego placówki NZOZ FAMED do wpisu na listę podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt … Czytaj dalej

Uchwała Nr 41/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 41/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie przekazania środków finansowych na leczenie córki byłej pracownicy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia … Czytaj dalej

Uchwała Nr 40/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 40/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zakupu komputerów i modernizacji sieci informatycznej Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z … Czytaj dalej

Uchwała Nr 39/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 39/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie wystąpienia do Naczelnej Rady Lekarskiej o dofinansowanie aplikacji „Moja Izba” Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 13 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 38/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 38/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do stworzenia aplikacji mobilnej „Moja Izba” Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 13 i pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 37/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 37/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie dofinansowania udziału lekarzy polskiego pochodzenia z Białorusi w konferencji naukowej Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 21 i 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 36/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 36/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie delegowania kandydata na przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160 t.j.) w zw. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 35/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 35/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie czynności medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez (…) Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2018 poz.617) w zw. z … Czytaj dalej

Uchwała Nr 34/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 34/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie czynności medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez (…) Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2018 poz.617) w zw. z … Czytaj dalej

Uchwała Nr 33/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 33/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie akceptacji kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10, art. 39 ust. 1 pkt 4 oraz art. 40 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 32/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 32/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie objęcia Partnerstwa nad XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy Na podstawie art. 5 pkt. 13 i 14 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 31/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 31/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie dofinansowania wyjazdu do Kiszyniowa Na podstawie art. 5 pkt 23 i 13 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 30/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 30/Prez./VII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego placówki NZOZ Centrum Stomatologiczno-Ortodontyczne Orto-Smile do wpisu na listę podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz … Czytaj dalej

Uchwała Nr 29/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 29/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zakupu oprogramowania ESET Endpoint Security Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 7 i pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich … Czytaj dalej

Uchwała Nr 28/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 28/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie delegowania przedstawiciela do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz 25. pkt. 4 i art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 27/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 27/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie kasacji środków trwałych Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 poz. 618 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 26/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 26/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zakupu komputera dla Delegatury OIL w Krośnie Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 7 i pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 25/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 25/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie dofinansowania wyjazdu studentów Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny IFMSA-Poland Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 13i pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 24/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 24/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie rekomendowania przedłużenia umowy na wynajem powierzchni biurowych przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 7 i pkt 23 ustawy z … Czytaj dalej

Uchwała Nr 23/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 23/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 7 i pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia … Czytaj dalej

Uchwała Nr 22/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 22/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie delegowania kandydata na przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do Rady Społecznej SPZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Krynicy-Zdroju Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160 t.j.) … Czytaj dalej

Uchwała Nr 21/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 21/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie delegowania kandydata na przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do Rady Społecznej SPZOZ MSWiA w Krakowie Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160 t.j.) w zw. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 20/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 20/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie czynności medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez (…) Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2018 poz.617) w zw. z art. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 19/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 19/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy na zatrudnienie inspektora ochrony danych osobowych Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 18/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 18/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie wyboru oferty na przygotowanie projektu aranżacji wnętrz budynku przy ul. Krupniczej 11a Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 17/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 17/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zakupu komputera dla Działu Rejestru Lekarzy Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 16/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 16/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie kasacji środków trwałych Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016 poz. 522 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 15/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 15/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy na przeprowadzenie audytu Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 14/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 14/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy na wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich … Czytaj dalej

Uchwała Nr 13/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 13/Prez./VIII/2018Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowiez dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy na wykonanie prac w ramach programu konserwatorskiego Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 12/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 12/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy na wykonanie planu sytuacyjnego lokalizacji zastrzeżonego stanowiska postojowego na ul. Krupniczej Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia … Czytaj dalej

Uchwała Nr 11/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 11/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy na wykonanie projektu wykonawczego węzła c.o. Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o … Czytaj dalej

Uchwała Nr 10/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 10/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia Aneksu nr 2 do umowy z Generalnym Wykonawcą prac remontowych w budynku przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 09/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 09/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia Aneksu do umowy z Projektantem Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich … Czytaj dalej

Uchwała Nr 08/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 08/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy na przeprowadzenie badań archeologicznych Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich … Czytaj dalej

Uchwała Nr 07/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 07/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia Aneksu do umowy z Inspektorem Nadzoru Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej

Uchwała Nr 06/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 06/Prez./VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie delegowania przedstawiciela do Krakowskiej Rady Zdrowia Na podstawie art. 25 pkt. 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt.14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) uchwala się … Czytaj dalej

Uchwała Nr 05/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 05/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania III edycji ŚWIĘTA WIOSNY Na podstawie art. 5 pkt 23 i 13 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, … Czytaj dalej

Uchwała Nr 04/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 04/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 168 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 03/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 03/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia uregulowań związanych z podpisem elektronicznym przelewów Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 168 – … Czytaj dalej

Uchwała Nr 02/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 02/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2018 Na podstawie art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, … Czytaj dalej

Uchwała Nr 01/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 01/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie umieszczenia ostrzeżenia w systemie IMI o którym mowa w art. 113a ustawy o izbach lekarskich (Dz.U.2018 poz.168) Na podstawie art. 113a ust.1 w zw. z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. … Czytaj dalej